Åpningsside

Transport_Temabok_BM-cover.jpgLæreverket i Transport og logistikk berører alle mål i læreplanen for programfagene

 • Bransjeteknikk
 • Transport og logistikk

Ny læreplan fra august 2014
Programområde for transport og logistikk – Læreplan i felles programfag Vg2.

Læreverket består av:

Nettressursene finner du på denne adressen: www.fagbokforlaget.no/tl. For å få tilgang, kan de bestilles på e-post til ordre@fagbokforlaget.no. Vi trenger:

 • Skolenavn og adresse til skolen
 • Klassebetegnelse
 • Navn og e-postadresse til læreren
 • Navn og e-postadresse til hver av elevene

Samlefaktura kommer i posten.

 Transport_Temabok_BM-cover.jpgLæreverket i Transport og logistikk kjem inn på alle måla i læreplanen for programfaga

 • Bransjeteknikk
 • Transport og logistikk

Læreverket består av:

Nettressursane finn du på denne adressa: www.fagbokforlaget.no/tl. For å få tilgang, kan dei tingast på e-post til ordre@fagbokforlaget.no. Vi treng:

 • Skolenamn og adresse til skolen
 • Klassenamn
 • Namn og e-postadresse til læraren
 • Namn og e-postadresse til kvar av elevane

Samlefaktura kjem i posten.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern